ПАРСЕК

ПАРСЕК (параллакс ва секунда) — ас-трономияда Куёш системасид&н ташқаридаги осмон жисмларигача бўлган масофани аниклашда қўлланиладиган ўлчов бирлиги. Қисқача пк (халқаро бирлиги рс) билан белгиланади. Бир Парсек 3,26 ёруғлик йилига, 206,265 астроно-мик бирликкаёки 30,857-1012 км гатенг. 1 килопарсек=103 парсек, 1 мегапар-сек =106 парсек. П. да ифодаланган масофа йиллик параллаксга тескари миқдор ҳисобланади. Mac, 10 пк га тенг масофа 0,1» параллаксга мое келади.