ПАССИВ

ПАССИВ, пассивлик (лот. passivus — бефарқ, иродасиз, фаолиятсиз) — атрофидаги нарса ва ҳодисаларга, кишиларга нисбатан бефарқ муносабатда бўлиш, фаолиятсизлик ҳолати.

Loading...