ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛ

ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛ [-СН2-— (CHCN)—]n — акрилонитрилнинг оқ рангли чизиқли полимери. Мол. м. (30 — 100)-103; зичлиги 1140—1170 кг/м’. Юмшаш т-раси 220—230°. Одатдаги эритувчилар, ёғлар таъсирига чидамли. Диметилформамид, диметилацет-амид, этилен – ва пропиленкарбонат, концентрланган нитрат ва сульфат кислоталарда эрийди. Атмосфера шарои-тига ва ёруғлик таъсирига чидамли. Саноатда Полиакрилонитрил акрилонитрилни гетероген (сувли дисперсияда) ёки гомоген (эритмада) радикал полимерлаш усули билан олинади. Ишлаб чиқарилган Полиакрилонитрилнинг асосий қисми полиакрилонитрил толалар олишга кетади.