ҚАЛДИРОҚ СИМОБ

ҚАЛДИРОҚ СИМОБ, симоб1 фульминат, Н$ (С1МО) ., — портловчи модда, рангсиз ёки кулранг кристаллар; зичлиги 4,3 г/см3. Мол. м. 284,74. Монокристалларнинг зичлиги 4,42 г/см3. Сувда оз(15,5°да массасига кўра 0,01%), этанол, пиридин ва моноэтаноламинда яхшироқ эрийди. Жуда хавфли, сал туртки, ишқаланиш, аланга, қизиган жисм ва бошқалар таъсирида портлайди. 179— 180°да ўз-ўзидан алангаланиб портлайди. Намланганда иссиққа ва механик таъсирларга сезгирлиги пасайганлиги учун сув қатлами остида сақланади. Нам ҳолда Қалдироқ симоб алюминий билан шиддатли, мис билан аста-секин реакцияга киришади. Шу сабабли Қс. нинг алюминий билан туташишига йўл қўйилмайди. Симоб (П) нитратнинг нитрат кислотадаги эритмасига этил спирт таъсир эттириб олинади. Портловчи моддаларни иницирловчи сифатида детонатор капсулалари ва алангаланувчи капсулаларда ишлатилади. Қалдироқ симобни инглиз кимёгари Э. Хоуард 1799 йилда кашф этган.