РУКН

РУКН (араб. — асос, устун) — 1) арузда қисқа, чўзиқ ва ўта чўзиқ ҳижо (бўғин)ларнинг мисраларда муайян тартибда гуруҳланиб такрорланиши. Рукнлар (жузвқисм)лардан, жузвлар эса қисқаликчўзиқлик сифатларига эга бўлган ҳижолардан иборат бўлади. Рукн лардан вазнлар ҳосил бўлади. Муайян шеър вазнини аниқлашда байтдаги ҳижоларнинг қисқа (V), чўзиқ (—) ёки ўта чўзиқ (—V ёки ~) эканлиги тегишли белгилар билан чизиб кўрсатилади (қ. Аруз);

2) газета, журнал ва ш. к. да бирор бўлимнинг, умумлаштирувчи мавзунинг сарлавҳаси; рубрика.