СЕРИЙ

СЕРИЙ, оеамино (3оксипрпоион кислота, НОСН2—CH(NH2) COOH — табиий аминокислота. Мол. м. 105,10. Сувдаэрийди, спирт ва эфирда эримайди. Серийни немис кимёгари Э. Кремер 1865 й. да ипак елимидан ажрагиб олган. 2 оптик фаол: L ва D ҳамда рацемик — DL шакдда бўлади. LC барча оқсиллар таркибида, ипак фибрионида (16% гача) ва елимида (40% гача) айниқса кўп. Организмда аминсизланиб пироузум кислотага айланади. Серий — алмашинадиган аминокислота. Синтез йўли билан олиш мумкин. Серий биологик мембраналар ва нерв тўқимаси бўладиган серинфосфатидлар таркибий қисми ҳисобланади. Азосерин ва циклосерин каби антибиотиклар С. нинг ҳосилаларидир. Серий одам ва ҳайвон организмида моддалар алмашинувида муҳим аҳамиятга эга.

Loading...