СОАТ

СОАТ (лот. Horologium) — осмон сферасининг Жан. ярим шаридаги юлдуз туркуми. Эридан, Жанубий Гидра, Олтин Балик ва Искана юлдуз туркумлари орасида жойлашган. Ер шарининг жан. кенгликларида куз ва қишда кузатилади.

Loading...