ШОВУН

ШОВУН, шоқул — 1) қурилишда — бино ва иншоотларнинг девори, устуни ва бошқаларнинг тик (вертикал) вазиятини тахминан аниқлаш учун мўлжалланган бинокорлик асбоби. Бир учига юк (тош, металл) боғланган чилвир (пишиқ ип) дан иборат. қадимий меъморлар шоқул деб ҳам аташган;

2) тикувчиликда — дағал чоклар (мас, қоп тикиш) учун и шлатиладиган йўғон ип, каноп.

Next Article

ШОВУШ