ТАҲРИРИЯТ

ТАҲРИРИЯТ — оммавий ахборот воситалари (матбуот, нашриёт, радиоэшиттириш, телевидение, кино ва б.) нинг тармоқ, мавзу, ҳудудий ёки тил таомили бўйича ихтисослашган бўлинмаси.