ТЕКТОНОСФЕРА

ТЕКТОНОСФЕРА — Ернинг ташки қобиғи, Ер пўсти ва юқори мантияни ўз ичига олади. Тектоносфера тектоник ва магматик жараёнлар ҳосил бўладиган асосий областдир. Тектоносфера ўзидаги tof жинсларининг таркиби ва физик хусусиятларининг вертикал ва горизонтал ҳар хиллиги билан фарқланади.

Loading...