ТЎҒРИ ЧИЗИҚ

ТЎҒРИ ЧИЗИҚ — геом. нинг асосий тушунчаларидан бири. Тўғри чизиқ геометрияда бошланғич (таърифланмайдиган) тушунча деб олинади. Тўғри чизиқ ва унинг хусусиятлари геом. нинг бошқа тушунчалари бн аксиомалар орқали боғланади. Mac, ҳар қандай икки нуқтадан фақат битта тўғри чизиқ ўтади. Агар А ва В сонлар бир вақтда нолга тенг бўлмаса, текислиқцаги декарт координаталар тизимида Тўғри чизиқ АхҚВуҚСқ0 тенглама бн берилади. В*0 бўлса, бу тенгламани уқкхҚЬ кўринишга (бурчак коэффициентли тенгламага) келтириш мумкин. к сон Т. ч. нинг бурчак коэффициенти дейилади, у Т. ч. нинг Ох ўқининг мусбат йўналиши бн ташкил қилган бурчаги тангенсига тенг.