ТЎҒРИ ТЎРТБУРЧАК

ТЎҒРИ ТЎРТБУРЧАК — ҳамма бурчаклари тўғри (яъни 90°га тенг) бўлган ясси тўртбурчак. Тўғри тўртбурчакнинг хоссалари:

1) қарамақарши томонлари тенг ва параллель;

2) диагоналлари тенг ва кесишиш нуқтаси тенг иккига бўлинади;

3) иккита симметрия ўқига эга;

4) ташки айлана чизиш мумкин;

5) юзи эни бн бўйининг кўпайтмасига тенг: Sqab. Т. т. нинг эни ва бўйи тенг бўлса, квадрат ҳосил бўлади.