ТЎЛҚИН УЗУНЛИГИ

ТЎЛҚИН УЗУНЛИГИ — бирор муҳитда қандайдир маълум йўналишда тарқалаётган тебранма ҳаракатнинг иккита кетма-кет келувчи, бир хил фазада тебранувчи нукталар ораевдаги масофа. Тебранма ҳаракат мухитда v тезлик бн тарқалаётган бўлса, Тўлқин узунлиги у, X тўлқиннинг бир давр Гичида тарқалиш масофасига тенг, яъни XqvT. Тўлқинларнинг физик табиатига караб уларнинг Тўлқин узунлиги бир неча километрдан ангстремнинг (lA қ10~10 м) маълум улушларигача бўлган қийматларга эга бўлиши мумкин. Бир жинсли муҳитда ва ҳавода товуш ва электромагнит тўлқинлар ўзгармас тезлик бн (итқ331 м/с; с қ300000 км/с) тарқалади, шунинг учун Тўлқин узунлиги тебраниш даври Тўлқин узунлигига боғлиқ бўлади.