ТОМЧИ

ТОМЧИ (физикада) — айланма сирт билан чегараланган ва мувозант ҳолатда турган кичик ҳажмли суюқлик. Т. суюкликнинг тор тешикдан оқиб чиқишида, бирор сиртнинг чеккасидан оқиб тушишида, уни майда зарраларга айлантиришда ҳосил бўлади. Шунингдек, қаттиқ жисмнинг ҳўлланмайдиган сиртида ва газсимон муҳитнинг конденсация марказ (ион, чанг)ларида буғни конденсацияланиши натижасида ҳам Томчи ҳосил бўлади; атмосферада — суюкдикнинг сферик кўринишга эга бўлган зарраси. Метеорологияда, одатда, шудринг, булут, туман, ёмғир ва шивалама ёмғирлардаги сув Т. лари тушунилади.