ТЎЙИНГАН БУҒ

ТЎЙИНГАН БУҒсуюқлик (ёки қаттиқ жисм) билан бир хил кимёвий таркибга эга ва у билан термодинамик мувозанатда бўлган буғ. Суюклик билан унинг Тўйинган буғи ўртасида динамик мувозант мавжуд: вақт бирлиги ичида суюкликдан чиқаётган буғ молекулалари сони шу вақт ичида суюкликка қайтиб тушаётган буғ молекулалари сонига тенг. Суюқликнинг буғ билан термодинамик мувозанатда бўлиш траси ва босимида ҳар бир босимга Тўйинган буғ трасининг аниқ қиймати тўғри келади. Тўйинган буғ босимининг трага боғлиқлигини ифодаловчи эгри чизиқ қайнаш (ёки конденсатланиш) трасининг босимга боғлиқлигини ҳам ифодалайди. Суюқлик билан Тўйинган буғнинг зичликлари ғам бир-бирига боғлиқ. Транинг ортиши билан Тўйинган буғ босими ва зичлиги ортади, суюқликнинг зичлиги эса камаяди.

Loading...