ТУБ ЖИНСЛАР

ТУБ ЖИНСЛАРнураш жараёнига учрамаган (ёки кам учраган), таркиби, структураси, текстураси ўзгармаган жинслар; дастлабки жойида қолган магматик, метаморфик ва чўкинди тоғ жинсларининг умумий номи.