Ц

Ц — ўзбек кирилл алифбосининг йигирма тўртинчи ҳарфи. Тил олди, қоришиқ (т+с), шовқинли, портловчи, жарангсиз ундош товушни ифодалайди. Қўлланиши жиҳатидан нофаол фонемани ифодаловчи ҳарф: фақат рус тили орқали кириб келган оз сонли русча ва байналмилал сўзлар таркибида учрайди. Сўзнинг бошида (цирк, циклон), ўртасида (акция, процент, француз) ва охирида (абзац, кварц, шприц) кела олади. Ушбу ҳарф ифодаловчи товуш туркий тилларда бўлмаганлиги ва ўзбек тилига ҳам бу товуш тўла ўзлашиб кетмаганлиги сабабли у туркий халклар учун умумий бўлган ёзувлардан фақат кирилл алифбосидагина учрайди.