ЦЕЛОМ

ЦЕЛОМ (юн. koiloma — чуқурлик, бўшлиқ) — иккиламчи тана бўшлиғи, кўп ҳужайрали ҳайвонлар (ҳалқали чувалчанглар, моллюскалар, игнатерилилар, погонофоралар, хордалилар ва б.)да тана девори билан ички органлар оралиғидаги бўшлиқ. Целом мезодермадан ҳосил бўлган эпителий девор билан чегараланган; целомик суюқлик билан тўлиб туради, ташқи муҳитга махсус найчалар — целомодуктлар орқали очилади. Целом тана девори, мускуллари учун таянч (гидростатик скелет); организм ички муҳитининг биокимёвий турғунлигини таъминлайди. Бундан ташқари, бир қанча иккинчи даражали: озиқлантириш, айириш, нафас олиш, жинсий ва б. функцияларни бажаради. Целомга эга бўлган ҳайвонлар иккиламчи тана бўшлиқли, яъни целомик ҳайвонлар дейилади.