ЦЕНТРОМЕРА

ЦЕНТРОМЕРА (лот. centrum, kentro ва meros — бўлак, қисм) , кинетохор — митоз ёки мейоз бўлинишда хромосомаларнинг қутбларга силжишини таъминловчи қисми. Центромерага бўлиниш дуки ипчалари (микронайчалар) бирикади. Хромосомалар Ц. нинг жойлашган ўрни билан бир-биридан фарқ қилади; бундан хромосомаларни тасниф қилишда фойдаланилади (қ. Хромосомалар). Центромеранинг жойлашишига қараб елкалар (теломерлар) узунлиги ўзгаради. Центромеранинг жойлашган ўрнига кўра хромосомалар акроцентрик, метацентрик, субметацентрик бўлади. Центромера жойининг ўзгаришидан хромосома мутацияларини аниқлашда фойдаланилади.