ЦИАН

ЦИАН, дициан NC— CN — ўткир хидли рангсиз газ. Мол. м. 52,04. Суюқланиш т-раси —34,4°: қайнаш т-раси —20,7°. Спирт, эфир, сирка кислотада эрийди. Циан шовул (оксалат) кис-лотанинг динитрили бўлиб, Р2О5 га NH4 таъсир эттириб олинади. (HgCN)2 қиздирилганда ҳам Циан ҳосил бўлади. Циан узоқ қиздирилса (400° да), полимер модификацияга айланиб, парациан, Цианга сульфат кислота таъсир эттирилса, цианат кислота ҳосил бўлади.