УРИНМА

УРИНМА — кесувчининг лимит ҳолати. / эгри чизиққа унинг А нуқгасида ўтказилган Уринма куйидагича аниқланади: / чизиқца А дан фарқли В нуқтани олиб, АВ кесувчи ўтказилади. В нуқта / эгри чизиқ бўйлаб ҳаракатланса, АВ кесувчи А нукта атрофида айлана бошлайди (раем, 1). Бунда АВ кесувчи тайин бир лимит ҳолатга эга бўлиши ҳам, бўлмаслиги ҳам мумкин. АВ кесувчининг В нуқтаси / чизиқ бўйлаб ҳаракатланиб, А нуқта билан устмауст тушишга интилгандаги лимит ҳолати мавжуд бўлса, у / чизиққа унинг А нуқтасида ўтказилган Уринма бўлади. АВ кесма узунлиги нолга интилганда ВАС бурчак ҳам нолга интилади. / эгри чизиқ узлуксиз бўлсада, унинг бирор нуктасида ҳам Уринма мавжуд (яъни АВ кесувчи лимит ҳолатга эга) бўлмаслиги мумкин. В нукта А га турли томондан интилиши ва АВ кесувчи иккита турли лимит ҳолатга эга бўлиши ҳам мумкин (раем,2). y=f(x) функция графигининг хй абсциссали нуқтасида графикка Уринма ўтказиш масаласи мат. нинг асосий тушунчаларидан бири — ҳосила тушунчасига олиб келган масалалардан. y=f(x) функция графигига (х0, f[x0)) нуқтада ўтказилган Уринманинг бурчак коэффициенти функция ҳосиласининг х0 нуқтадаги қийматига тенгдир: tgx=A*0). y=f(x) функциянинг х0 абсциссали нуқтасида ўтказилган Уринма тенгламаси y=y[xo)+f (хо)(х—х0) бўлади. Mac, у=х2 параболага унинг абсциссаси хо=1 бўлган нуқтасида ўтказилган. Уринма тенгламаси у=2х — 1 дан иборат; y=sinx функция графигига унинг ха = абсциссали нуқтасида ўтказилган Уринма тенгламаси у=ҳ бўлади.