УЗЛУКСИЗ КАСР

УЗЛУКСИЗ КАСР (занжир каср) — сонларни тасвирлаш усулларидан бири. Opdj,…, an,… — натурал сонлар бўлса, ифода чекли Узлуксиз каср дейилади ва [а0, а(,…,ап] каби белгиланади.

Ҳар бир а ҳақиқий сонга қиймати шу а дан иборат ягона Узлуксиз каср мое келади. Агар арационал сон бўлса, унга мое Узлуксиз каср чекли бўлади ва аксинча. Агар аиррационал сон бўлса, унга мое Узлуксиз каср чексиз бўлади ва аксинча.