ВИБРАЦИЯ

ВИБРАЦИЯ (лот. vibratio — тебраниш, титраш) , титраш — эластик жисмларнинг механик тебраниши, титраши. Фойдали ва зарарли хиллари бор. Вибратор, вибрация машинаси ёрдамида атайлаб ҳосил қилинадиган фойдали Вибрация технологик операцияларда (вибрацион ташишда, вибрацион кесишда, бетонни зичлашда), машина ва қурилмалар (виброболғалар, қозиқ қоққичлар)да фойдаланилади. Зарарли Вибрация транспорт ҳаракатланганда, машина ва асбоблар ишлаганда пайдо бўлади; улар конструкцияларни бузишга олиб келади, инсон соғлиғига зарарли таъсир қилади (қ. Вибрация касаллиги). Зарарли Вибрацияни камайтириш учун виброизоляция усули қўлланилади, динамик сўндиргичлар ва б. дан фойдаланилади.