ВОЛЬТ

ВОЛЬТХалқаро бирликлар тизими (СИ)да электр кучланиш, электр потенциаллари айирмаси ва электр юритувчи куч (э. ю. к.)нинг ўлчов бирлиги. А. Вольта номига. қўйилган. В билан белгиланади. IB — электр занжирда 1Вт қувват сарфлаганда кучи 1А ўзгармас ток вужудга келтирувчи электр кучланиш. Иккинчи томондан IB электр майдон нуқтасининг шундай потенциалики, унда жойлашган 1Кл зарядпотенциал энергияга эга бўлади.