ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ

ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ — муайян мамлакатнинг меҳнат тақсимоти орқали ўзаро боғланган и. ч. тармоқдари мажмуи, бутун мамлакат хўжалиги, иқгисодиёти. «Халқ хўжалиги» атамаси Ўзбекистон тарихининг совет даврида кенг қўлланилган. Ҳоз. даврда миллий иқтисодиёт атамаси ишлатилади.

Loading...