ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ

ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ — муайян мамлакатнинг меҳнат тақсимоти орқали ўзаро боғланган и. ч. тармоқдари мажмуи, бутун мамлакат хўжалиги, иқгисодиёти. «Халқ хўжалиги» атамаси Ўзбекистон тарихининг совет даврида кенг қўлланилган. Ҳоз. даврда миллий иқтисодиёт атамаси ишлатилади.