ХАРАКТЕР

ХАРАКТЕР (юн. character — хусусият, ўзига хослик) — 1) одам, нарса ва ҳодисаларнинг ўзига хос хусусияти (мас, жой Характери);

2) психологияда — одамнинг хаттихаракати ва атроф муҳитга муносабатида намоён бўладиган индивидуал хусусияти. Яна қ. Феъл-атвор.