ЯДРО РЕАКЦИЯСИ

ЯДРО РЕАКЦИЯСИ — турлича заррачалар таъсирида атом ядросининг ўзгариши. Уларнинг турлари кўп. Ядро реакцияси юз бериши учун ўзаро таъсирлашуви ядролар ёки ядро ва зарралар орасидаги масофа Ю’3 см атрофида бўлиши керак. Ядро реакциясига мисол қилиб зарядли заррачалар турли ядроларга қўрсатган таъсирни, фотонларнинг ядроларга таъсирини, нейтронларнинг ядрога таъсирини, термоядро реакциялари ва бошқалар ни кўрсатиш мумкин.

Loading...