ЯЛПИЗДОШЛАР

ЯЛПИЗДОШЛАРялпиздошлар қабиласига мансуб икки йиллик уруғпаллалилар синфига кирадиган энг йирик оила. Кўп йиллик ўглар ва айрим буталардан иборат. Барглари оддий, қарама-қарши жойлашган. Гуллари қийшиқ, гултожбаргчалари туташган, кўпинча икки лабли. 200 туркуми (3500 тури) бор. Урта Осиёда 53 туркуми (466 тури), Ўзбекистонда эса 38 туркуми (204 тури) учрайди. Кўпчилик Ялпиздошлар эфир мойларига бой бўлиб, атирупа саноатида. тиббиётда (арслонқуйруқ, ялпиз, райҳон, маврак), баъзан, зиравор сифатида овқатга (жамбил, райҳон) ишлатилади.