ЁПИҚ ТЎПЛАМЛАР

ЁПИҚ ТЎПЛАМЛАР (мат.) барча лимит нуқталарини ўз ичига олган тўпламлар. Ёпиқ тўпламлар мисоллари:

1) [a, b] кесма;

2) сонлар ўқи, п ўлчовли метрик фазодаги санокли нуқталардан иборат тўплам;

3) текислик ёки фазодаги тўғри чизиқ ёки кесма нуқталари тўплами;

4) текисликдаги айлана ёки ўраб турган айланаси билан олинган дойра.