ЁПИШҚОҚЛИК

ЁПИШҚОҚЛИК, қовушоқлик оқувчан моддалар (суюқликлар ва газлар) нинг улардаги бир қисмнинг иккинчи қисмга нисбатан ҳаракатига (силжишига) қаршилик кўрсатиш хоссаси. Ёпишқоқ оқишнинг асосий қонунини И. Ньютон топган (1687). СИ тизимида динамик Ё. бирлиги п — Пас (СГСда — пуаз)да ифодаланади. Турғунлашган ламинар оқишда доимий трада газлар ва нормал (ньютон суюкликлари деб аталувчи) суюкликларнинг Ёпишқоқлики ўзгармас катталик; у тезлик градиентига боғлиқ бўлмайди. Эриган металлар ҳам одатдаги суюкликлар каби Ёпишқоқликга эга бўлади. Суюқ гелий алоҳида Ёпишқоқлик хоссасига эга. 2,172 К трада у ўта оқувчан ҳолатга ўтиб, унинг Ёпишқоқлики нолга тенг бўлиб қрлади. Молекуляркинетик назария Ё. ни молекулаларнинг ҳаракати ва ўзаро таъсири хусусиятлари б-н тушунтиради.

Loading...