ЗАРАР

ЗАРАР (иқтисодиётда) — хўжалик фаолиятидан кўрилган йўқотишлар; пул шаклида ифода этилади. Корхона, хўжалик, тадбиркор и. ч. харажатларининг олинган даромаддан ортиб кетиши натижасида юз беради. 3. моддий ва пул ресурсларининг камайишини келтириб чиқаради (манфий сальдо бўлганлиги сабабли ўз капитали камаяди).