AYOZ

AYOZ — turkiy xalqlar topishmoqli ertaklarida anʼanaviy kahramon. Dono va tadbirkor. Oddiy xalq himoyachisi, sezgir va soʻzamol, kishilar qalbiga yoʻl topa biladigan kishi. Har bir soʻzi, harakat va holati taʼlimiy-didaktik ahamiyatga ega. «Ayoz, koʻrgan kuningni unutma, xom chorigʻingni quritma» mazmunidagi maqollar Ayoz haqidagi ertak va rivoyatlar taʼsiri natijasida yuzaga kelgan.