BURCHAK

BURCHAK — bir nuqtadan chiqqan ikki nur (yarim toʻgʻri chiziq)dan tashkil topgan shakl. Nurlar Burchak tomonlari, ular chiqadigan nuqta B. uchi deb ataladi. Uchidagi harf yordamida Burchak /LA shaklida, uchi va tomonlarida yotgan nuqtalar yordamida . VAS shaklida belgilanadi. Burchak tomonlari orqali tekislik oʻtkazilsa, u tekislikni ikki qismga ajratadi. Agar Burchak tomonlaridan nurlarni Burchak uchidan qarshi tomonga davom ettirganda u tekislikning qaysi qismini kesmasa, shu qism Burchakning ichki tomoni deb ataladi. Tomonlari bir toʻgʻri chiziqni tashkil qilgan Burchak yoyiq, uning yarmi esa toʻgʻri Burchak deb ataladi. Toʻgʻri Burchakdan kichik Burchaklar oʻtkir. kattalari oʻtmas Burchak deyiladi. Bir tomoni umumiy, qolgan ikki tomoni bir toʻgʻri chiziqni tashkil qiluvchi Burchak qoʻshni Burchaklar, ikki toʻgʻri chiziqning kesishishidan hosil boʻlgan Burchaklar vertikal B. lar deb ataladi. Tekislikdagi Burchakning ichki qismi gradus yoki radian (=57°)larda oʻlchanadi. Maye, yoyiq B. 180° yoki p, toʻgʻri B. 90° yoki p/2 ga teng boʻladi.

Burchakni teng ikkiga boʻluvchi nur uning bissektris a s i deyiladi. Ikki toʻgʻri chiziqni uchinchi toʻgʻri chiziq kesib oʻtganda hosil boʻlgan B. lar quyidagicha ataladi (rasm): / bilan 5; 2 bilan b; J6H 7; 4 bilan 8 B. lar moye B. lar; 3 bilan 6; 4 bilan 5 B. lar ichki almashinuvchi; / bilan 8; 2 bilan 7 B. lar tashki almashinuvchi B. lar; 3 bilan 5; 4 bilan 6 B. lar ichki bir tomonli; 1 bilan 7; 2 b-n 8 tashqi bir tomonli B. lar.

Prev Article

BURUNTOV

Next Article

BURCHAK TEZLANISH