DARBAND XONLIGI

DARBAND XONLIGI — Jan. Dogis tonda 1747—1813-y. larda mavjud boʻlgan xonlik. 1796-y. D. x. qududi rus qoʻshinlari tomonidan egallangan. 1813-y. gi Guliston tinchlik shartnomasiga binoan uzil-kesil Rossiya tarkibiga qoʻshib olingan.

Prev Article

DARBAND DEVORLARI

Next Article

DARBOZIY