DAROMAD

DAROMAD — keng maʼnoda kirim boʻlgan har qanday pul mablagʻlari yoki pul qiymatiga ega boʻlgan moddiy boyliklarni olish, iqtisodiy subyekt uz faoliyati natijasiga kura oladigan pul va tovar — moddiy tushum. Daromad pul va moddiy shaklga ega boʻlib, ularning yigʻindisi jami Daromadni hrsil qiladi. Daromad egalik nuqtayi nazaridan aholi D. i, korxona (korporativ) Daromadi va davlat D. iga boʻlinadi. Aholiga tegadigan Daromad ish haqi, foyda, foiz, renta, dividend shakllariga ega (q. Aholi daromadlari, Davlat byudjeti, Yalpi milliy mahsulot).

Prev Article

DAROIM

Next Article

DAROMAD DEKLARATSIYASI