DASTBAND

DASTBAND (fors — qoʻl va tugun) — 1) ashula va cholgʻu kuylar turkumida taʼlifiy qism, sarband (bosh kuy) ning sinonimi;

2) «Saqil ul-avval» («birlamchi ogʻir, vazmin») davr (usul) ining koʻrinishlaridan biri;

3) oʻrta asr musiqa risolalarida dastonning muqobili, yaʼni sozdagi muayyan parda maʼnosida ishlatilgan.

Prev Article

DASTAK

Next Article

DASTGOH