DEBAY

DEBAYmolekula elektr dipol momentining birliklar tizimiga kirmagan birligi. Debay bilan belgilanadi. P. Debay nomi bilan atalgan.

Prev Article

DEVAY

Next Article

DEBET