ELEKTRON

ELEKTRON (elektro…) — fizika fanida birinchi kashf qilingan, eng kichik elektr zaryadga ega boʻlgan elementar zarra. E. ni 1897-yilda ingliz fizigi J. J. Tomson kashf etgan. Elektron har qanday atom tarkibidagi manfiy zarralardan iborat. Neytral atomda Elektronlar soni yadrodagi protonlar soniga teng.