GES

GES — gidroelektr yetansiyaning qisqartirilgan nomi.