GOMOLOGIK XROMOSOMALAR

GOMOLOGIK XROMOSOMALAR — bir xil genlarga ega boʻlgan, morfologik jihatdan oʻxshash, meyoz profazasida konyugatsiyalanadigan xromosomalar. Diploid holatda har bir juft xromosama 2 tadan Gomologik xromosomalarga ega. Meyozda Gomologik xromosomalar har qaysi jinsiy hujayraga bittadan tarqaladi. Poliploid organ izmlarda Gomologik xromosomalar dagi xromosomalar soni bir juftdan koʻp boʻladi.