GOMOMORFIZM

GOMOMORFIZM (gomo… va yun. morphe — tur, shakl) — algebrada amallarni saqlaydigan, yaʼni (ipa*b)= = (fv) * f(6) xossaga ega akslantirish (q. Izomorfizm).