GOMOYOTERM HAYVONLAR

GOMOYOTERM HAYVONLAR (gomo… va yun. therme — issiq) — issiq qonli hayvonlar; atrof muhit haroratiga qaramasdan tanasining ichki haroratini nisbatan bir xil darajada doimiy ushlab turadigan hayvonlar. G. h. ga sut emizuvchilar va qushlar kiradi. Gomoyotermlik termoregulyatsiya mexanizmlari orqali amalga oshadi (yana q. Poykiloterm hayvonyaar).