GONADALAR

GONADALAR (yun. gone — keltirib chiqarish, gonao — keltirib chiqaraman) — hayvonlar va odamda jinsiy hujayralar (tuxum va spermatozoidlar) va jinsiy gormonlar hosil qiladigan organlar (q. Jinsiy bezlar).