GORIZONT

GORIZONT (yun. horizo — chegaralayman) — q. Ufq tekisligi.