GORIZONTALLAR

GORIZONTALLAR, izogipelar — geografik xaritada dengiz (Dunyo okeani) sathida nisbatan bir xil balandliqda boʻlgan nuqtalarni birlashtiradigan chiziklar. Gorizontallar yer yuzasini relyefi toʻgʻrisida tasavvur beradi.