GRAD

GRAD (gon) — oʻlchov birliklari tizimiga kirmagan yassi burchak metrik oʻlchov birligi; toʻgʻri burchakning yuzdan bir ulushiga teng: g bilan belgilanadi (raqam tepasiga yoziladi). Mas, 1k=0,0157 radian=0,900° (burchak darajalar.)