GRADATSIYA

GRADATSIYA (lot. gradatio — asta-sekin yuksalish, gradus — pogʻona, daraja) — J. B. Lamarknit evolyutsion nazariyasi boʻyicha filogenez jarayonida tirik organizmlar tuzilishining pogʻonamapogʻona yuksalishi. Lamark fikricha, Gradatsiya muhit sharoitiga bogʻliq boʻlmasdan, balki barcha tirik organizmlar uchun xos boʻlgan mukammallashuvga ichki intilish tufayli amalga oshadi.