GRAFIK STATIKA

GRAFIK STATIKA — statikanit qattiq va deformatsiyalanuvchi jismlar statikasi masalalarini chizma yordamida yechish bilan shugʻullanadigan boʻlimi. Koʻpchilik masalalari kuch va arqon koʻpburchagini yasash orqali yechiladi. Grafik statika usullaridan dinamika va kurilish mexanikasi masalalarini yechishda foydalaniladi.