GRAFIT-SUVLI REAKTOR

GRAFIT-SUVLI REAKTORissiqlik neytronlari bilan ishlaydigan yadro reaktori; bunda sekinlatkich sifatida grafit bloklari, issiqlik tashigich sifatida suv ishlatiladi. Kuvvati bir necha GVt (q. Atom reaktori).