GRAVITATSION SILJISH

GRAVITATSION SILJISH — gravi tatsion maydonda tarqalayotgan elektromagnit nurlanish chastotasining oʻzgarishi. Hyp zarralari — fotonlar gravitatsion potensial qiymatlari teng boʻlmagan (i2Fi) ikki nuqta orasida harakat qilganda maʼlum ish A = (i1-щ)Щ – bajaradi, natijada fotonlar energiyasi nv va chastotasi v oʻzgaradi. Kuchli gravitatsion maydondan kuchsiz maydonga oʻtganda fotonlar energiyasi kamayadi, aks xrlda ortadi. Birinchi holda nurning spektral chiziqlari spektrning qizil chetiga, ikkinchi holda binafsha chetiga siljiydi. Gravitatsion siljishni tajribada kuzatish mumkin. Gravitatsion siljishni tekshirishning gravimetriyaaa katta ahamiyati bor.